Ruder Cup


Ruder Cup holdet 2019
Bagerst fra venstre: Henrik Zacho Daugaard, Michael Sommer, Kim Eriksen, Johnni Sjørslev Galsgaard, Bent Christensen, Anders Quist Hermann, Keld Sørensen, Steve Mortensen, Kristian Johnsen, Christian Mygh, Torben B. Nygaard
Forrest fra venstre: Michael Engaard Flor, Claus Bertholdt, Charles Gjørup, Michael Olsen, Bjarne Lassen, Jan Søndergaard Pedersen, Erling Pedersen
 

RUDER Cup 2019

Der spilles for 18. gang om det af Mens Section i golfklubberne Brande, Jelling, Give og Gyttegaard udsatte RUDER Cup-trofæ. - RUDER Cup er indstiftet i 2002 af Mens Section i Brande, Give, Gyttegaard og Jelling golfklubber.

Du kan hente folderen Ruder Cup 2019 her

Spillested

På skift på klubbernes baner i Gyttegård, Brande, Jelling og Give.
Ruder Cup 2019 spilles i Brande Golfklub
 

Holdet Brande Golfklub 2019 (Udtages efter 19. september):

A-Rækken: 
Keld Sørensen, Anders Quist Hermann, Charles Gjørup, Johnni Sjørslev Galsgaard, Jan Søndergaard Pedersen, Steve Mortensen, Bent Christensen, Kim Eriksen, Torben B. Nygaard, Kristian Johnsen, Henrik Zacho Daugaard

B-Rækken:
Christian Mygh, Bjarne Lassen, Michael Engaard Flor, Michael Sommer, Erling Pedersen, Claus Berthold

Årets resultat kan ses ved at klikke her

 

RUDER CUP

 

Indstiftet i 2002 af Men`s Section i Gyttegaard-, Brande -, Jelling- og Give golfklubber.

Spillested og matchledelse:

Matchen spilles hvert år som afslutning på sæsonen, den første weekend i oktober. Der spilles på skift i Gyttegaard, Brande, Jelling og Give. Den arrangerende klub sørger er ansvarlig for matchledelse.

Tidspunkt og afvikling af matchen:

Første lørdag (evt. søndag) hvert år i oktober måned med start kl. 9.00.

Pokal:

Vandrepokal overrækkes til vindende klub, der selv sørger for indgravering af klubbens navn og årstal på pokalen inden næste års match.

Den arrangerende klub sikrer indkøb af et erindringstrofæ til sidste års vinder med indgraveret klubnavn og årstal. Pokal overrækkes ifm. det følgende års Ruder Cup, hvor vandrepokal afleveres.

Beklædning:

Det står de deltagende klubber frit, om de vil investere i nye trøjer med nyt logo/møde op i ens påklædning.

Matchpropositioner:

Hver klub stiller med et hold bestående af 12 A spillere max. hcp. 18 og 6 B spillere min. hcp 18,1.

De udtagne spillere skal minimum have deltaget i 10 matcher i MS turneringen i sæsonen.

De 18 spillere nummereres forud for matchen af respektive Captain's.

Singler:

Der spilles 12 singler (9 A og 3 B) – firebolde med én fra hver klub.

Sammensætningen af fireboldene afgøres af den nummerering, hver spiller er tildelt af hjemklubbens captain ved indmeldingen til den arrangerende klub.

Singler indmeldes i handicaprækkefølge, således at singlespiller med laveste handicap spiller S1-A, næstlaveste handicap spiller S2-A osv. Matchplan udarbejdes så de fire S1-A spiller i første firebold, de fire S2-A i anden firebold osv.

Doubler:

Der spilles der 6 hold-/parmatcher (et hold består af 1 A- og 1 B-spiller), hvor hver klub stiller 3 hold/par, så der spilles en match mod hver af de øvrige klubber.

Hver klub må frit bestemme holdsammensætning til doubler (der skal dog være 1 fra A og 1 fra B på hvert hold).
Hver klub bestemmer selv via navngivning hvilke hold, der skal spille mod de andre tre klubber. Doubler navngives eksempelvis D-GiGK-A/B (det hold som skal spille mod Give), D-BGK-A/B (det hold som skal spille mod Brande) osv.

Indmelding:

Indmelding sker 15 dage før dato for Ruder Cup på baggrund af kvalifikation forudgående torsdag.

Ved indmelding oplyses den enkelte spillers hcp. af hensyn til rækketilhør. Der ændres ikke på rækketilhør efter indmeldingen, selvom spillerens hcp. måtte blive ændret.

Der spilles med spillerens aktuelle opdaterede handicap på matchdato, dog altid med max. hcp. 18,0 i A-rækken.

Der spilles om 12 point i såvel singler som doubler, og hcp. bliver nulstillet i den enkelte match for spilleren med lavest hcp. og de øvrige spillere tildeles slag i forhold hertil, fordelt efter banens handicapnøgle. Der spilles med fuldt handicap.

RUDER Cupen afgøres via følgende pointsystem:

Hold/doubler

Vinder af den enkelte match

2 point

Ved pointlighed af det samlede
resultat gælder følgende:
Flest antal 1. pladser (Stadig lige)
Flest antal 2. pladser (Stadig lige)
Flest antal 3. pladser (Stadig lige)
Lavest totale hcp. på 18 spillere

Taber

0 point

Singler

Vinder af den enkelte match

1,5 point

Nr. 2

1 point

Nr. 3

0,5 point

Nr. 4

0 point

 

Spilleformen kan ændres - aftales år for år klubberne imellem.

Vedtaget af captains i Men`s Section i september 2017.

 

Dennis Walther

Captain Gyttegaard GK

7671 1020 / 2494 2660

mailto:dennis.walther
@dupont.com

Ivan Hussak

Captain Brande GK

9712 0494 / 2143 3770

ih@steelhouse.dk

Karsten Lomholt

Captain Jelling GK

4058 5565

Karsten.lomholt
@outlook.com

Hans Pagaard

Captain Give GK

2287 4525

hpagaard@gmail.com

 

 

Følgende pointfordeling kan forekomme

Matrixen viser, hvilke kombinationer af placering og point, der kan forekomme pr. spillet hul.
Eksempelvis scorer spiller 1 netto par og spiller 2 og 3 netto bogey, mens spiller 4 scorer netto dobbelt bogey.
Korrekt pointgivning for det pågældende hold vil være placeringsmulighed nummer seks og point vil fordeles med
6 point til spilleren med par, 3 point til hver af de to med bogey og 0 point til spilleren med dobbelt bogey.

Placering: 1 2 3 4
Point: 6 4 2 0
Placering: 1 2 2 2
Point: 6 2 2 2
Placering: 1 1 3 4
Point: 5 5 2 0
Placering: 1 1 1 4
Point: 4 4 4 0
Placering: 1 1 1 1
Point: 3 3 3 3
Placering: 1 2 2 4
Point: 6 3 3 0
Placering: 1 1 3 3
Point: 5 5 1 1
Placering: 1 2 3 3
Point: 6 4 1 1
Drupal hjemmeside leveret af Intern1 ApS