Reglement


Udsigt fra klubhuset - Foto: Ellen Julsgaard
 

MENS SECTIONS FORMÅL

Mens Sections formål er at kombinere vor sport med godt kammeratskab, socialt samvær samt øge den enkeltes kendskab til golfens regler og etikette.

Endvidere at skabe et forum, hvor nye golfere - der har nået spillehandicap på 54 og derunder, kan komme videre under kvalificerede forhold og spille en ugentlig tællende match.

Mens Section skal søge kontakt til andre klubber med henblik på at afholde venskabsmatcher og arrangere udflugter.

HVEM KAN DELTAGE I MENS SECTION?

Alle mandlige medlemmer af Brande Golfklub skal ved optagelse være fyldt 18 år og have et registreret spillehandicap på 54 eller derunder.
Spillere med handicap 36,1 - 54 spiller som udgangspunkt C-Række, men kan vælge at spille B-Række, men sættes altid til handicap 36.0.
Spillere med højere handicap end 36,0 på kvalifikationstidspunktet til Ruder Cup, kan ikke kvalificere sig til Ruder Cup.

GÆSTESPILLERE

Et medlem af Mens Section kan invitere én eller flere gæster med - forudsat, at gæsten er medlem af en anden DGU-godkendt klub eller tilsvarende udenlandsk organisation og er over 21 år med registreret handicap index på 36 eller derunder.

Gæstespillere skal betale greenfee som alle gæstespillere - 1 gæst pr. dag DKK 200 - ellers normal greenfee.
- Medlemmerne af Brande Golfklub kan være gæstespiller, forudsat medlemmet ikke tidligere har været medlem af Mens Section eller tidligere har været gæstespiller.
- Gæstespillere fra andre klubber får ikke tildelt point på Race to Ruder Cup stillingen
 

HVAD KOSTER DET?

Indskud til socialt samvær DKK 250
Matchfee DKK 25
Deltagelse i Nærmest Flaget - pr. gang DKK 10
Dagens ret DKK 70
Smørrebrød (uspecificeret) - pr. stk. DKK 20


- Indskud betales første gang, man deltager (undtaget herfor er gæstespillere).

MENS SECTIONS LEDELSE

Øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år efter spisningen på årets sidste ordinære spilledag. Her vælges det kommende års Captain og Adjudanter, ligesom regler kan ændres og nye vedtages.

Forslag herom fremsættes skriftligt og skal være Captain i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

- Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.
- Den daglige ledelse udøves sæsonen igennem suverænt af Captain og Adjudanter.

Skulle ledelsen i en sag være uenige, tæller Captains eller i dennes fravær 1. Adjudantens stemme dobbelt.

SPISNING

Efter hver match er der mulighed for at købe mad, som skal bestilles og betales ved lugen før hver match.

HOLDSAMMENSÆTNING OG STARTPROCEDURE

Tilmelding foregår via GolfBox - registrering og betaling skal ske i lugen senest 20 minutter før Tee off.

Spilleren er forpligtet til at være klar til TEE off på teestedet på det annoncerede starttidspunkt.

Spilleform: Slagspil eller Stableford

Der spilles i 3 rækker:
♦ 
A-Rækken handicap index op til 18,0
♦ B-Rækken handicap index 18,1-36,0
♦ C-Rækken handicap index +8,0-54,0

(Definitioner- og handicapgrænser for rækkeinddeling kan af Mens Sections ledelse i løbet af sæsonen ændres).

Holdsammensætning foregår tilfældigt via Golfbox - alternativt lodtrækning.

PRÆMIER

Der spilles om præmier i A- og B-rækken:
1., 2. og 3. plads i både A- og B-rækken (1 præmie pr. påbegyndt 5 spillere - dog max. 3 præmier i hver række).

I tilfælde af pointlighed vinder spilleren med laveste handicap.

Der er præmie til alle, der laver birdie på hullerne 5, 14 og 18, hvis man spiller A-Række.
Der er præmie til alle, der laver birdie på hullerne 8, 12 og 18, hvis man spiller B- og C-Række

Præmieuddelingen sker umiddelbart før fællesspisningen - ingen begynder spisning, inden Captain og/eller Adjudanter giver lov til det.

Er præmiemodtageren ikke personligt tilstede, tilfalder præmien den næste spiller - scoren noteres dog i den gennemgående match.

Spillere, der har spillet banen tidligere på dagen, er præmieberettiget.

Ved indlevering af scorekort senere end den annoncerede spisetid, deltager man ikke i præmierækken - scoren noteres dog i den gennemgående match.

Sæsonen igennem spilles der en gennemgående match i begge rækker, som danner grundlag for udtagelse til Ruder Cup holdet samt en gennemgående puttekonkurrence.

Hvilke matcher, der tæller i den gennemgående match, vil fremgå af matchprogrammet:

Der spilles efter følgende pointsystem:
Der gives i A- og B-rækken 1 point for at deltage i matchen.

Spillere, der rykker mellem rækkerne i løbet af sæsonen får deres point overført.

Gennemgående match

Slagspil netto 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63
Stableford points 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Match points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Gennemgående puttekonkurrence

Antal putt 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
- giver flg. putte points 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Når der spilles slagspil, er der altid præmie til den "BEDSTE PUTTER"

Drupal hjemmeside leveret af Intern1 ApS