Indkaldelse

Publiceret d. 9. dec 2018

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Brande Golfklub tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 19:00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, Brande.

DAGSORDEN:

  1.   Valg af dirigent
  2.   Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år
  3.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4.   Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter
  5.   Forslag fra bestyrelsen
  6.   Forslag fra medlemmerne
  7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
        - På valg er: Bent Andersen, Carsten Holt, Charles Gjørup og Kirsten Egelund Pedersen (Bent og Charles modtager ikke genvalg)
  8.   Valg af 2 suppleanter
  9.   Valg af revisor og revisorsuppleant
10.   Eventuelt

OBS! Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest d. 15. januar 2019.

BRANDE GOLFKLUB
Bestyrelsen

Drupal hjemmeside leveret af Intern1 ApS