Indkaldelse

Publiceret d. 3. dec 2019

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Brande Golfklub tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19:00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, Brande.

DAGSORDEN

  1.   Valg af dirigent
  2.   Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år
  3.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4.   Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter
  5.   Forslag fra bestyrelsen
  6.   Forslag fra medlemmerne
  7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
        - På valg er: Anders Quist Hermann, Jette Skott Kristensen og Kim Eriksen
  8.   Valg af 2 suppleanter
  9.   Valg af revisor og revisorsuppleant
10.   Eventuelt

OBS! Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. januar 2020.

BRANDE GOLFKLUB
Bestyrelsen

Drupal hjemmeside leveret af Intern1 ApS