Indkaldelse

Publiceret d. 7. dec 2017

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Brande Golfklub tirsdag d. 20. februar 2018 kl. 19:00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, Brande.

DAGSORDEN:

  1.   Valg af dirigent
  2.   Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år
  3.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4.   Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter
  5.   Forslag fra bestyrelsen
  6.   Forslag fra medlemmerne
  7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8.   Valg af 2 suppleanter
  9.   Valg af revisor og revisorsuppleant
10.   Eventuelt

OBS! Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen
senest d. 15. januar 2018.

BRANDE GOLFKLUB

Bestyrelsen

Drupal hjemmeside leveret af Intern1 ApS