Donation 2024

Publiceret d. 2. maj 2024

Hjælp klubben med at få delvis momsrefusion.

Brande Golfklub har de senere år fået andel i en pulje, der er afsat til formålet. Beløbet svinger fra år til år - afhængigt af hvor mange foreninger, der søger og hvor mange penge, der er i puljen.

Brande Golfklub har fået betragteligt mere end medlemsindbetalingerne (ca. 30.000 kr./år).
I refusion fra SKAT har vi modtaget 2-3 gange så meget, som medlemmerne har betalt de tidligere år, hvor vi har modtaget donationer.

Den delvise momsrefusion er dog afhængig af, at Brande Golfklub senest den 30. september 2024 har modtaget indbetalinger fra min. 100 gavegivere, der hver især har doneret min. 200 kr.
- Der er mulighed for at give donationer i hele 2024.

Donationer kan gives af både private og virksomheder - alle med mulighed for skattemæssigt fradrag ved bidrag til Brande Golfklub.

De indkomne beløb til Brande Golfklub går til træningsarealerne.


Brande Golfklub er godkendt som almengørende forening. Dette betyder, at klubben efter særlige regler vil kunne få delvis kompensation
for de momsomkostninger, klubben har, og som ikke er led i en almen momspligtig aktivitet.

Udskriftsvenligt donationsskema kan hentes ved at klikke her.
Udfyldes, gemmes (højreklik + omdøb til eget navn) og sendes som vedhæftet fil i mail til brandegolfklub@brandegolfklub.dk - eller printes og indleveres på kontoret i åbningstiden.

TUSIND TAK FOR BIDRAGET …!

Med venlig hilsen
BRANDE GOLFKLUB

Bestyrelsen

Drupal hjemmeside leveret af Intern1 ApS