Vinterregler

Publiceret d. 1. nov 2018

I vinterperioden SKAL bolden lægges op, hvilket betyder, at en bold, som ligger på fairway eller tættere klippede arealer, må (uden straf) renses og SKAL herefter genplaceres inden for én køllelængde, hvorfra den blev løftet - dog ikke nærmere flaget.
- Ovennævnte gælder ved spil til både sommer- og vintergreens, og så længe denne meddelelse vises.

UDLEJNING af Buggies er indstillet for vinteren ...!
(opdateret 06. dec. 2018).

Vinterregler 2018 / 2019 gælder fra torsdag d. 01. november 2018, og fra fredag d. 09. november spilles der fra provisoriske teesteder og til vintergreens på hhv. hul 3 og 10. - Der er INGEN handicapregulering fra 09. november 2018 og indtil ca. 01. april 2019.

BEMÆRK! Afhængigt af vejrforholdene henover vinteren kan der komme yderligere restriktioner.
- Hold derfor løbende øje med hjemmesiden.

OBS! I tilfælde af sne og rimfrost SKAL der spilles til vintergreens. Ellers bestræber vi os på, at sommergreens er åbne.
- Der adviseres med skiltning på hul 1 og hul 10, hvilke greens der på dagen spilles til.

HUSK VENLIGST ...
♦ At trykke turf på plads (både på teesteder og klippede arealer)
♦ At oprette nedslagsmærker

Al færdsel med elvogne og trolleys skal foregå hensynsfuldt og ansvarligt
♦ Hold god afstand til teesteder, greens og bunkers
♦ Kør IKKE på forgreens eller mellem greens og bunkers
♦ Hvor stier forefindes, skal disse benyttes
♦ Færdes IKKE inden for de afmærkede områder

Reduceret greenfee i vintersæsonen (gældende fra d. 09. november 2018)
♦ 200 DKK ved spil til sommergreens
♦ 150 DKK ved spil til vintergreens

- Rigtig god tur ...!

Med venlig hilsen
BRANDE GOLFKLUB

Lars Risager, chefgreenkeeper / Baneudvalg

Drupal hjemmeside leveret af Intern1 ApS