Vinterregler

Publiceret d. 7. nov 2017

I vinterperioden SKAL bolden lægges op, hvilket betyder, at en bold, som ligger på fairway eller tættere klippede arealer, må (uden straf) renses og SKAL herefter genplaceres på en græsforhøjning inden for et scorekort, hvorfra den blev løftet - dog ikke nærmere flaget. Der er FORBUD mod kørsel med buggies!
- Ovennævnte gælder ved spil til både sommer- og vintergreens, og så længe denne meddelelse vises.

NB! Når bolden lægges op, er der INGEN handicapregulering.

BEMÆRK!
I tilfælde af sne og rimfrost SKAL der spilles til vintergreens. Ellers bestræber vi os på, at sommergreens er åbne.
- Der adviseres med skiltning på hul 1 og hul 10, hvilke greens der på dagen spilles til. 

 
I hele vintersæson 2017/2018 spilles der til vintergreen på hul 3, 4 og 10.


HUSK VENLIGST ...
♦ At trykke turf på plads (både på teesteder og klippede arealer)
♦ At oprette nedslagsmærker
♦ Ikke at færdes inden for de afmærkede områder

Al færdsel med elvogne og trolleys skal foregå hensynsfuldt og ansvarligt
♦ Hold god afstand til teesteder, greens og bunkers
♦ Kør IKKE på forgreens eller mellem greens og bunkers
♦ Hvor stier forefindes, skal disse benyttes

OBS! Afhængigt af vejrforholdene henover vinteren kan der komme yderligere restriktioner.
- Hold derfor løbende øje med hjemmesiden.

Reduceret greenfee i vintersæsonen
♦ 200 DKK ved spil til sommergreens
♦ 150 DKK ved spil til vintergreens

- Rigtig god tur ...!

Med venlig hilsen
BRANDE GOLFKLUB

Lars Risager, chefgreenkeeper / Baneudvalg

Drupal hjemmeside leveret af Intern1 ApS