Indkaldelse

Publiceret d. 26. sep 2020

Forsamlingsforbuddet på 50 personer gælder nu også for gennemførelse af generalforsamlinger. Det betyder, at der i alt kun kan deltage 50 personer den 30. september. - Bestyrelsen arbejder på en virtuel løsning til de medlemmer, der ikke får mulighed for at deltage fysisk ved generalforsamlingen.Publiceret d. 23. sep 2020
Pga. COVID-19-restriktioner er der tilmelding til generalforsamlingen via GolfBox senest tirsdag den 29. september 2020 kl. 16:00. Afholdes onsdag den 30. september 2020 kl. 19:00 - se dagsorden nedenfor.

♦ Der serveres øl og vand til generalforsamlingen.
♦ Der skal bæres mundbind i Café 19. Dette må tages af, når man har fundet »sin« stol.
♦ Medbring selv kuglepen, som benyttes, hvis der skal ske skriftlig afstemning.Publiceret d. 1. sep 2020
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Brande Golfklub onsdag den 30. september 2020 kl. 19:00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, Brande.

DAGSORDEN

  1.   Valg af dirigent
  2.   Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år
  3.   Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4.   Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter
  5.   Forslag fra bestyrelsen
  6.   Forslag fra medlemmerne
  7.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
        - På valg er: Anders Quist Hermann, Jette Skott Kristensen og Kim Eriksen
  8.   Valg af 2 suppleanter
  9.   Valg af revisor og revisorsuppleant
10.   Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 16. september 2020.

BRANDE GOLFKLUB
Bestyrelsen

OBS! Skulle have været afholdt den 17. marts 2020, men blev udsat pga. COVID-19.

Drupal hjemmeside leveret af Intern1 ApS