Baneinfo

Publiceret d. 19. feb 2021

Lørdag den 20. februar genåbnes banen. Der spilles til sommergreens på alle huller - på nær hul 10 (vinter hul 1) og hul 3 (vinter hul 12).

Da banen er ekstra sårbar pga. vand fra smeltet sne og overgangen fra frost til tø, vil vi gerne bede om, at du hjælper til med følgende:
1) Har du mulighed for at anvende bærebag, så gør det.
2) Anvender du golftrolley, kør venligst ikke nærmere end 10 meter fra greenkanten.
3)  Respektér snorene på banen og følg de anvisninger, som er sat op.
4) Undgå - så vidt muligt - at gå på de mest våde områder på banen.
5) Vær ekstra omhyggelig med at rette nedslagsmærker op og læg turf på plads - også selvom det ikke er dine.

- Tak, fordi du passer på vores dejlige golfbane ...!

Med venlig hilsen
BANEUDVALGETKlik for yderligere baneinfo her.

Drupal hjemmeside leveret af Intern1 ApS