Baneinfo

Publiceret d. 30. aug 2023

Fra torsdag den 31. august 2023 og indtil andet meldes ud, er følgende midlertidige lokalregler gældende:
Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse én gang uden straf, ved at markere og placere bolden i et lempelsesområde, der:
• har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted
• er på størrelse med en køllelængde
• er i det generelle område, ikke nærmere hullet
  Bolden må renses.

Oplæg af bolden på fairway og tættere klippede arealer skal ske efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.
- Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med denne lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

I det generelle område behandles områder med skader forårsaget af fugle som areal under reparation, hvorfra der er
mulighed for lempelse uden straf efter Regel 16.1b.

Det er tilladt at tage lempelse fra dette område ved at droppe bolden inden for 1 køllelængde fra nærmeste punkt for fuld lempelse
i det generelle område, og ikke nærmere flaget.
- Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med denne lokalregel:
Generel straf efter Regel 14.7a.

Da banen er sårbar i denne tid efter megen nedbør, henleder vi opmærksomheden på følgende:
• Ret nedslagsmærker op på greens - naturligvis dit eget, men også gerne andres
• Læg turf på plads på hele banen

I tilfælde af rimfrost på greens spilles der til vintergreens.
- Tak for, at du viser hensyn til golfbanen og greenkeeperne ...!


Med venlig hilsen

BANEUDVALGET

Drupal hjemmeside leveret af Intern1 ApS