Baneinfo

Publiceret d. 22. mar 2022

Fra fredag den 25. marts er følgende gældende:
Der åbnes igen for handicapregulerende runder, og banen vendes tilbage til normal, hvor det oprindelige hul 1 bliver starthul.

En bold, som ligger på fairway eller tættere klippede arealer, må - efter denne er markeret - renses og skal herefter genplaceres inden for et scorekorts bredde, hvorfra den blev løftet - dog ikke nærmere hullet.
Oplæg af bolden på fairway og tættere klippede arealer skal ske efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.
- Straffen for overtrædelse af denne regel er ét strafslag!

Da banen stadig er sårbar, henleder vi opmærksomheden på følgende:
• Ret nedslagsmærker op på greens - naturligvis dit eget, men også gerne andres.
• Læg turf på plads på hele banen.
• Kør ikke din golfvogn tættere end 10 meter til greenkanten.
• I tilfælde af rimfrost eller sne på greens spilles der naturligvis til vintergreens.

Tak for, at du viser hensyn til golfbanen og greenkeeperne ...!

Med venlig hilsen
BANEUDVALGET

Drupal hjemmeside leveret af Intern1 ApS