Reglement 2022


Søen ved hul 15 - Foto: Ellen Julsgaard
 

Indmeldelsesgebyr

Der er 2 muligheder for indmeldelse i Ladies Section:
 
1) Betale 500 kr., som dækker indskud og matchfee i alle Ladies Sections matcher. Der vil kunne forekomme ekstra betaling ved udflugt, weekendtur og hyggematch samt andre ekstra arrangementer.
Beløbet betales til 7118-000-1296089 LS konto i Sydbank

eller

2) Betale 100 kr. i indskud og 30 kr. i matchfee på MobilePay, hver gang man er med til en match. Indskud betales til 7118-000-1296089 LS konto i Sydbank, og matchfee på 30 kr. betales til MobilePay 1963HB.
 

Spisning

Ønsker du at spise efter matchen, kan maden bestilles samtidig med tilmelding
- præmieuddeling finder sted før spisning.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest kl. 16 dagen før matchen via GolfBox. Startlisten laves dagen før. Der kan ikke garanteres, at efteranmeldelser kan deltage i matchen.

HUSK ved spil på banen før matchen, kan man ikke deltage i præmierækken.
Ladies Sections udvalg forbeholder sig ret til ændringer af matchformen i forhold til programmet.

Præmier

Der uddeles præmier hver gang - dog min. 5 spillere for at oprette en række:
• 5-7 spillere i en række udløser 2 præmier
• 8 og opefter i en række udløser 3 præmier

Der spilles i 3 rækker, såfremt der er hold i den enkelte række. Hvis ikke der er hold, spiller de spillere
- hvor der ikke dannes hold - i den nærmeste række.

• A-rækken - hcp. 0 - 22,9
• B-rækken - hcp. 23,0 - 29,9
• C-rækken - hcp. 30,0 - ?

Matchlederne kan dog - hvis situationen taler derfor - ændre på fordelingen.

NB! Er præmiemodtageren ikke personligt til stede, og er der ikke givet matchledelsen besked herom, tilfalder præmien til hyggematchen.

Handicapregulering

Der sker regulering af alle runder, hvor der laves stableford-point.
- Regulering sker efter gældende DGU-regler.

Ladies Sections ledelse

Øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år på årets sidste ordinære spilledag.
Her vælges det kommende års Captain og Adjudanter, ligesom regler kan ændres og nye vedtages.

• Forslag herom fremsættes skriftligt og skal være Captain i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
• Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer

Den daglige ledelse udøves sæsonen igennem suverænt af Captain og Adjudanter. Skulle ledelsen i en sag være uenige, tæller Captain's eller i dennes fravær 1. Adjudants stemme dobbelt.

Valg af medlemmer

Det har indtil generalforsamlingen i 2021 været sådan, at hele bestyrelsen var på valg hvert år.

Bestyrelsen havde fremsendt følgende forslag:
Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år.
• På valg i 2022: Kirsten E. Pedersen, Kirsten Storm og Bente Søndergaard
• På valg i 2023: Bente Toustrup, Evy Gren Jensen og Tina Bruselius
Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.Februar 2022

Drupal hjemmeside leveret af Intern1 ApS