Information


Hul 18 - Foto: DanBolig Brande ApS
 
 

MÅLSÆTNING

  1. Skabe sammenhold og spilleklima, som udvikler golfspillerne til at ville på eliteholdene.
  2. Målrette træning både sommer og vinter, så spillerne er klar, når slaget skal slås.
  3. Afholde fælles træningsture m.m.
  4. Få økonomi til at alle kan få mulighed for ovennævnte.

KRAV TIL ELITESPILLERE

  1. Der skal spilles 4 tællende runder inden første turneringsweekend. Der skal bruges 7 spillere til herreholdet og 5 spillere til dameholdet.
  2. En tællende runde skal annonceres til Eliteudvalget inden start på runden og skal kvitteres af medspiller på scorekort, som vi modtager så hurtigt som muligt.
  3. En tællende runde er en slagspilsrunde, hvor der også tælles puts.
  4. Alle tællende runder føres i et skema, som fra midt i april kan ses her.
  5. Alle spillere bliver udtaget ud fra rangliste.
  6. Deltagelse i Mens Section og Ladies Section er en tællende runde til udtagelse.
  7. HUSK tilmelding til træning via GolfBox.
  8. Eliteudvalget planlægger træningsrunderne. Der bliver op til 6 træningsrunder, som vil blive annonceret ved træningsstart.
  9. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i fællestræningsrunderne, kan man aftale indbyrdes via telefon eller mail, hvornår man kan gå træningsrunder. - Men HUSK at annoncere disse til Eliteudvalget inden, ellers er de ikke tællende.
10.  Eliteudvalget forbeholder sig ret til - efter behov - at ændre i ovennævnte krav.

HANDLINGSPLAN

  1. Invitere alle spillere i Brande Golfklub med et handicap under 12 for herrer og under 16 for damer til at deltage i elitetræning (HCP-grænse kan ændres efter behov).
  2. Sørge for, at alle får inspirerende træning og muligheder for at udvikle sig som golfspiller.
  3. Sørge for, at de ydre rammer er i orden, så det er muligt at træne målrettet.
  4. Informere bestyrelsen i Brande Golfklub om vore intentioner, vise resultater samt få bestyrelsen til at forstå, at vi mener det.
  5. Oprette rangliste over alle tilknyttet eliteafdelingen, så det er nemt og overskueligt for alle at se egne og andres formkurve (ranglisten har afgørende betydning for hold-udtagelsen).
  6. Arrangere træningskampe for spillere, der ikke er på hold.
  7. Udfærdige liste over, hvor mange runder der skal til, og under hvilke betingelser runderne skal spilles for at komme i betragtning til holdet/holdene.
  8. Arrangere træning hele året, så alle har mulighed for at målrette træning efter behov.
  9. Finde sponsorer, som er interesserede i at støtte eliteafdelingen (sker i samarbejde med sponsorudvalget). Modydelser SKAL påregnes.
10. Få alle elitespillere til at forstå, at dette er en fælles opgave, som vil kræve noget af alle.
11.  Evaluering midtvejs og ved afslutning af året, hvor spillerne deltager.
Drupal hjemmeside leveret af Intern1 ApS